Випуск 38, 2015

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Фізика"

ISSN: 2415-8038

Видавець: Ужгородський національний університет

Н. Попович

Застосування методів фотоелектронної спектроскопії для дослідження структури приповерхневих шарів нектристалічних халькогенідних матеріалів

А. Барта О.І. Чобаль І.П. Заячук В.М. Різак

Першопринципні розрахунки фізичних властивостей біоінформаційної молекули тиміну

В.В. Кузьма М.М. Поп І.І. Сакалош І.І. Макауз І.Й. Росола Б. Біланич В.М. Різак

Спектри пропускання плівок системи Ge-As-Se

О.А. Бізюков О.Д. Чібісов О.В. Ромащенко В.В. Коваленко

Ефективність магнітної сепарації макрочастинок в вакуумно-дугових системах нанесення покриттів

Ю.Ю. Свида М.І. Суховія М.О. Маргітич М.І. Шафраньош І.І. Шафраньош

Спектр свічення електричного розряду в парах аденіну

М.І. Гайсак І.І. Гайсак М.Я. Євич Р.М. Євич

Взаємодія позитрона з водневоподібними атомними системами в гіперсферичному підході

О.М. Карбованець М.І. Карбованець В.Ю. Лазур М.В. Хома

Двоелектронна обмінна взаємодія в квазімолекулярних системах з дипольним далекодійним потенціалом

П.П. Пуга П.С. Данилюк В.М. Красилинець І.І. Турок О.І. Гомонай М.М. Біров П.Н. Волович І.І. Чичура В.М. Різак

Рентгенолюмінесценція і спектроскопічні характеристики іонів Er3+ у полікристалічному тетрабораті літію

А.І. Кашуба О.М. Попель О.В. Бовгира А.В. Франів М.В. Соловйов

Теоретико-груповий аналіз фононних спектрів кристалу Tl4HgI6

Д.І. Блецкан В.В. Вакульчак А.В. Лукач

Електронна структура халькогенідів лужних металів

В.Ю. Шпеник В.В. Звенигородський Ю.В. Жменяк В.А. Кельман М.І. Мигович С.П. Улусова

Спектральні характеристики тиміну та цитозину в газовому розряді

Оксана Михайлівна Поп М.В. Стець В.Т. Маслюк

Метод стандартних множин нуклідів рядів 232Th, 235U, 238U та його деякі метрологічні характеристики

Ю.В. Волкотруб І.В. Шарф В.Д. Русов Н.О. Чудак О.С. Потієнко Д.А. Пташинський К.К. Меркотан А.Н. Тихонов М.А. Делієргієв В.В. Урбаневич Ю.В. Шабатура

Метод Лапласа для Монте-Карло-генераторів процесів розсіювання

В.І. Жаба

Метод фазових функцій і зв’язані канали в нуклон-нуклонному розсіянні

Ш.Ш. Демеш

Енергії появи іонів фторидів сірки та енергії іонізації молекулярних орбіталей

Антоніна Олександрівна Малініна

Параметри газорозрядної плазми бар'єрного розряду на суміші парів диброміду ртуті та аргону

О.В. Тахтасьєв Г.В. Васильєва В.І. Яковлев Ю.М. Килівник М.М. Циба О. В. Васильєв

Вплив опромінення на характеристики поверхні фосфату титану та його сорбційні властивості

О.М. Любименко

Опис формозміни пластини зі сплаву α-PDHN при її додатковому насиченні воднем при 200ºС

І.А. Остапенко Т.В. Ковалінська А.Г. Зелінський В.І. Сахно

Характеристики лічильника СИ 5007 в оберненому включенні

Ш.Ш. Демеш

Метод оптичного потенціалу для розсіювання електрона молекулою

І.І. Федірчик О.А. Недибалюк В.Я. Черняк В.А. Бортишевський Р.В. Корж

Плазмово-каталітичне реформування органічних олій

О.А. Недибалюк

Плазмово-рідинна система зі зворотно-вихровим потоком повітря типу «торнадо» з «рідким» електродом

Є.Г. Міхнєва Т.В. Ковалінська В.І. Сахно

Електрофізичні технології переробки молюсків

Д.К. Гамазін О.В. Соломенко В.В. Юхименко В.Я. Черняк

Плазмово-рідинна система з вторинним розрядом на базі обертової ковзної дуги