Науковий вісник Ужгородського національного університету засновано в 1997 році Ужгородським університетом та Закарпатським фізичним товариством.

Видавець: ДВНЗ "Ужгородський національний університет".

Періодичність випуску: двічі на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.