Цілі та проблематика

Подати статтю

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Фізика» публікує рецензовані оригінальні дослідницькі та оглядові статті, теми яких охоплюють широкий спектр актуальних питань фізико-математичних дисциплін. У журналі публікуються результати досліджень представників сучасної світової наукової еліти, аспірантів, магістрів, працівників різних спеціальностей з фізико-математичних дисциплін. Тематика журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Фізика» охоплює: фізику конденсованих систем, ядерну фізику, атомну та молекулярну фізику, теорію поля та фізику елементарних частинок, астрофізику, фізичну електроніку, прикладну фізику, міждисциплінарну фізику та суміжні галузі науки, техніки, історії фізики, хроніку, персоналії та бібліографію.

Метою Наукового вісника Ужгородського університету. Серія «Фізика» є обмін науковою інформацією, результатами фундаментальних і прикладних досліджень у галузі фізики, що орієнтовані на підготовку фахівців академічного та експертно-аналітичного профілю.

Статті приймаються до розгляду із суворим дотриманням Загальних вимог до оформлення рукописів. Під час відбору матеріалів до публікації, редакційна колегія звертає особливу увагу на оригінальність, інноваційність, точність, теоретичну та практичну значимість результатів статті.