ПОТЕНЦІАЛЬНЕ РОЗСІЮВАННЯ ЕЛЕКТРОНА НА БІОМОЛЕКУЛАХ АМІНОКИСЛОТ ТРЕОНІНУ ТА ТИРОЗИНУ 

Наведено методику теоретичного дослідження перерізів потенціального розсіювання електрона на складних молекулах у моделі незалежних атомів. Необхідні для цього амплітуди та перерізи пружного розсіювання електрона на атомах H, C, N, O, як складових частинах біомолекул амінокислот треоніну і тирозину, знайдено у методі...

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕНАПРУЖЕНОГО НАНОСЕКУНДНОГО РОЗРЯДУ МІЖ ЕЛЕКТРОДОМ З МІДІ І ЕЛЕКТРОДОМ З ЦИНКУ В АРГОНІ 

Приведено характеристики перенапруженого наносекундного розряду між електродом з міді і електродом з цинку в аргоні підвищеного тиску (р = 50 кПа). Досліджено просторові, електричні і оптичні характеристики розряду, при віддалях між електродами d = 2 і 7 мм. Вивчення спектрів випромінювання плазми розряду дозволило в...

ВПЛИВ ПЛЯМ ТА ПУЛЬСАЦІЙ НА ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОРБІТИ ТРЕТЬОГО ТІЛА В ЗАТЕМНЮВАНО ПОДВІЙНИХ СИСТЕМАХ

Визначено вплив зоряних плям та пульсацій компонентів затемнювано-подвійних систем на можливість виявлення третього тіла в цих системах та оцінку похибок орбітальних параметрів третього тіла викликаних такими факторами. У цій роботі використано метод O-C діаграм для виявлення зміни періоду затемнювано-подвійних систем,...

РОЗРАХУНКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ АТОМІВ P, S МЕТОДОМ R-МАТРИЦІ З B-СПЛАЙНАМИ

За допомогою методу R-матриці з B-сплайнами (метод БСР) розрахована енергетична структура атомів фосфору та сірки. Даний метод забезпечує доволі повне урахування ефектів валентної і кор-валентної кореляції електронів. За допомогою методу БКХФ здійснено багатоконфігураційні розрахунки властивостей елек...

ТЕОРЕТИЧНІ РОЗРАХУНКИ ЕЛЕКТРОННОГО ЗБУДЖЕННЯ НАЙНИЖЧИХ АВТОІОНІЗАЦІЙНИХ СТАНІВ АТОМА Rb 

У рамках релятивістського наближення спотворених хвиль досліджено електронне збудження дублетних (4p55s2)2P3/2,1/2, та квартетних (4p54d5s)4P1/2,3/2,5/2 автоіонізаційних станів атома рубідію в діапазоні енергій зіткнень від порогів...