Вплив параметра решітки на формування фізико-механічних властивостей високоентропійних покриттів

Актуальність. Поява високоентропійних сплавів, що володіють підвищеними значеннями твердості й термостабільності, зумовило дослідження їх властивостей у покриттях. Високоентропійним металічним покриттям властиві високі значення твердості у межах від 7 до 19 ГПа.

Структура масових розподілів виходів продуктів фотоподілу 232Th гальмівним випромінюванням з енергією 17.5 МеВ

Актуальність. Одним з найбільш перспективних напрямів вивчення процесу поділу є вивчення його особливостей під дією фотонного випромінювання, оскільки взаємодія гамма-квантів з ядром є повністю електромагнітною з добре відомими характеристиками. Особливий інтерес з точки зору експериментальних і теорет...

Сублімаційний процес отримання кремнієвих плівок з дисиліцидів молібдена та вольфраму

Актуальність. У наявних методах сублімаційного випаровування кремнію шляхом резистивного нагрівання потрібен ретельний контроль і регулювання параметрів нагрівання. Температура сублімації обмежена в діапазоні ~1620÷1670 K. За резистивного нагрівання кремнію потрібно здійснити його додатковий роз...

Утворення структурованих плівок при опроміненні водного розчину мідного купоросу потужним лазерним випромінюванням

Актуальність. Серед фізичних методів структурування поверхні металів, діелектриків та напівпровідників особливе місце займають лазерні методи, коли безпосередньо лазерне випромінювання діє на поверхню твердого тіла.

Мета. Метою цієї роботи є з&rsquo...

Використання нейронних мереж під час формування якісного згладженого звукового сигналу

Актуальність. Якісне згладжування звуку за його проходження в локальних мережах і у домашніх стереосистемах дозволяє забезпечити передачу звуку бездротовими мережами практично без затримок. Суперечливим залишається основа проведення подібного звуку. Його декодування можливе як на пристрої прийому,...